APRS

Automatic Packet Reporting System  – amatorski system służący do ustalania przemieszczających się obiektów oparty na systemie pracy  –  Packet Radio.
Wynalazcą systemu był Bob Bruning WB4APR.

System służy do przesyłania drogą radiową w czasie rzeczywistym pakietu informacji o przemieszczającym się obiekcie. W pakiecie znajduje się aktualne położenie pobierane z GPS. Sygnał radiowy wysyłany jest na ustalonej częstotliwości amatorskiej. System może wysyłać także automatyczne raporty o pogodzie, wiadomości do innych użytkowników, dane telemetryczne oraz inne raporty. APRS, jako odmiana Packet Radio, wykorzystuje protokół AX-25  w celu przesyłu ramek przez sieć radiową. Ramki po przekonwertowaniu dalej przesyłane są siecią Internet.

Oficjalna strona znajduje się tutaj. Strona polska wraz z opisem oraz popularnymi programami znajduje się tu. Aby zacząć pracę w sieci APRS należy posiadać radio na częstotliwość pracy sieci oraz konwerter z odbiornikiem GPS. Można to zrobić we własnym zakresie lub postarać się o gotowy zestaw.