Echolink

Echolink – jest to system wykorzystujący progam umożliwiający przeprowadzenie łączności krótkofalowcom wykorzystując technikę VoIP w sieci internet. Łączność odbywać się może za pośrednictwem radia, komputera, telefonu z odpowiednią aplikacją. Echolink może być podłączony do przemiennika (praca duplex) lub na jednym kanale (praca simplex).  Poniższy uproszczony schemat pokazuje jakie są możliwości pracy tej sieci.

Doskonały poradnik Echolinka znajduje się tu.

Pracować w Echolinku mogą pracować tylko Krótkofalowcy z ważną licencją. Aby zacząć pracę w sieci Echolink należy wejść na stronę www.echolink.org zarejestrować swój znak w systemie oraz dołączyć skan licencji. Potwierdzenie rejestracji otrzymamy w mailu który wpiszemy przy rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji można pobrać aplikację (tu) na komputer lub telefon pobierając odpowiednią aplikację. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu czas na start.

Mając do dyspozycji radio z DTMF przydadzą się nam komendy aby poprawić sobie komfort łączności. Lista komend znajduje się tu.