Packet Radio

Packet radio – to rodzaj cyfrowej transmisji danych wykorzystywana przez Krótkofalowców do konstruowania komputerowych sieci bezprzewodowych. W sieci Packet Radio używa się protokołu AX-25 wywodzącego się z protokołu X-25.

Packet radio pozwala na komunikowanie się ludzi w sposób bezpośredni metodą „komputer-komputer” lub pośredni, wykorzystując do tego węzły lub przemienniki cyfrowe zwane BBS-y, w których można pozostawić wiadomość w skrzynce pocztowej MailBox. To był „krótkofalarski Internet”. Bardzo prosty sposób pracy polegający na ciągłej kontroli odebranych pakietów a w przypadku wykrycia błędnych na ciągłym powtarzaniu aż do uzyskania zgodności.

Do pracy w sieci Packet Radio potrzebny jest komputer z odpowiednim programem, modem do emulowania pakietów oraz radio. Początek pracy na Packet Radio był trudny ze względu na brak dostępu do komputerów. Programy były pisane na komputery klasy PC 286 i 386. Obecnie przy powszechnym dostępie do komputerów bardzo szybkich ówczesne programy nie mają szansy się uruchomić. Tu mała perełka historyczna a tamtego okresu – informacja o ilości pracujących stacji.