Kod Q

Kod Q stosowany jest głównie w łącznościach telegraficznych, ale również czasem używa się w łącznościach fonicznych. Kod Q w połączeniu ze slangiem amatorskim umożliwia przeprowadzenie łączności telegraficznych bez konieczności znajomości języka angielskiego.

Kod Q składa się z trzy –, rzadziej z cztero literowych wyrażeń oznaczających całe zdania lub grupy słów. Jeżeli na końcu wyrażenia kodu Q nadawany jest znak zapytania, to wyrażenie  służy jako zdanie pytające.

QRB  – odległość między nami jest………(km)

Czerwoną  czcionką zaznaczono zwroty  najczęściej używane.

QAZ – burza, wyłączam stację

QLF – teraz dla odmiany nadawaj lewą nogą ( wyrażenie określające kiepskiego telegrafistę)

QLZ – jestem za leniwy

QHL – przeszukaj pasmo od górnego końca w dół

QHM – przeszukaj pasmo od górnego końca do środka

QLH – przeszukaj pasmo od dolnego końca w górę

QLM – przeszukaj pasmo od dolnego końca do środka

QMH – przeszukaj pasmo od środka do górnego końca

QML – przeszukaj pasmo od środka w dół

QQQ – przerywam łączność, wyjaśnienia potem

QRA – nazwa mojej stacji jest………………..

QRAR – adres w „Call Book”-u prawidłowy

QRB – odległość między nami jest……………. km

QRG – częstotliwość jest ……………………(kHz)

QRH – twoja częstotliwość zmienia się („płynie”)

QRI – masz zły ton (chirp)

QRJ – twój sygnał jest bardzo słaby i trudny do odbioru

QRK – odbieram  ciebie dobrze. 

QRL – jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać

QRM – mam zakłócenia od innych stacji

QRN – mam zakłócenia atmosferyczne

QRO – zwiększ moc

QRP – zmniejsz moc

QRQ – nadawaj szybciej

QRRR – jestem w niebezpieczeństwie

QRS – nadawaj wolniej

QRT – koniec nadawania, wyłączam stację

QRU – nie mam nic więcej do nadania

QRV – jestem gotów do pracy

QRW – poinformuj………., że wołam go na częstotliwości……….kHz

QRX – proszę  czekać

QRY – jesteś w kolejce jako ……………

QRZ? – kto mnie woła?

QSA – siła twego sygnału jest…

QSB – twoje sygnały zanikają

QSD – źle nadajesz kluczem

QSL – wyślę kartę potwierdzenia łączności

QSLL – wymieńmy swoje QSL

QSLN – nie wysyłaj karty QSL

QSO – mam łączność

QSP – przekaż (wiadomość) do…………

QST – wiadomość dla wszystkich

QSUF – zatelefonuj do mnie

QSV – nadaj serię „V” dla strojenia

QSW – mam zamiar nadawać na częstotliwości ……………..

QSX – słucham na częstotliwości……………

QSY – przestrój się na częstotliwość …………..

QSZ – nadawaj każde słowo dwukrotnie

QTC – mam wiadomość do ………………

QTH – moje położenie geograficzne jest ……………….

QTR – dokładny czas jest ……………..

QWX – stan pogody