Aktualizacja adresów mailowych.

Bardzo proszę o przesłanie swoich adresów mailowych na sp5pmu@sp5pmu.pl w celu aktualizacji bazy danych. Nowe adresy – w treści proszę o dopisanie właściciela adresu. Pomoże to nam przyśpieszyć wysyłanie ważnych wiadomości.

Author: SP5TBE